Welcome, Guest
Last activity รายการล่าสุด
# รายการล่าสุด
1 ซื้อสินค้า Set 90 True x1
2 ซื้อสินค้า Set 90 True x1
3 ซื้อสินค้า Set 90 True x1
4 ซื้อสินค้า ยศ FLY x1 ด้...
5 ซื้อสินค้า Protect Block 10x10 x...
Facebook
Discord

Newbie แนะนำผู้เล่นใหม่

คำสั่งสำหรับผู้เล่นใหม่

1. /register รหัส รัหส เพื่อทำการสมัครสมาชิกเมื่อเข้าเกมครั้งแรก หรือ สมัครได้ทางหน้าเว็บ

2./login รหัส เพื่อทำการ login ภายในเกม

3./sethome เพื่อsetบ้านของตัวเอง

4./home เพื่อกลับไปจุดทีset ไว้